CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 – ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 19/01/2018 Địa điểm: Phòng 509.A1. Nội dung chấm: Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (5 điểm) Bản đồ vị trí (2 điểm) Bản đồ hiện trạng khu đất (3 điểm) Danh sách chấm xem tại đây Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Advertisement