CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 – ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 19/01/2018

Địa điểm: Phòng 509.A1.

Nội dung chấm:

  • Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (5 điểm)
  • Bản đồ vị trí (2 điểm)
  • Bản đồ hiện trạng khu đất (3 điểm)

Danh sách chấm xem tại đây

Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Advertisements