ĐIỂM THỰC TẬP CBKT KD58

Để tránh sai sót, bộ môn công bố điểm trên website trước khi gửi xuống Phòng đào tạo. Sinh viên kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót, lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

10h00 ngày 03/01/2018, Bộ môn sẽ gửi điểm để Phòng đào tạo kịp xét tốt nghiệp. Vì thời gian không có nhiều nên sinh viên phản hồi sớm.

58KD1; 58KD2; 58KD3; 58KD4; 58KD5; 58KD6; 58KD7; 58KD8; 58KDE; 58KDF;

58QH1; 58QH2

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: