CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 – ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 19/01/2018

Địa điểm: Phòng 509.A1.

Nội dung chấm:

  • Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (5 điểm)
  • Bản đồ vị trí (2 điểm)
  • Bản đồ hiện trạng khu đất (3 điểm)

Danh sách chấm xem tại đây

Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: