DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch thực hiện: Bắt đầu tuần 06, 10/9/2018

Phiếu theo dõi hướng dẫn: Sinh viên in phiếu này đến xin chữ ký của GVHD sau mỗi tuần làm việc.

Danh sách sinh viên:

TT MSSV Họ và tên Lớp GVHD Ghi chú
1 2004656 Nguyễn Tiến Lâm 56KD3 Thầy Đỗ Trọng Hưng
0913224693
05 sv
2 2042056 Nguyễn Thuận Thái 56KD3
3 225757 Hoàng Văn Việt 57KD1
4 2064758 Lê Văn Cường 57KD7
5 2020258 Nguyễn Văn Dũng 57KD7
6 2001158 Nguyễn Hồng Quân 58KD1 Thầy Lê Hồng Dân
0979819806
03 sv
7 2009158 Đái Xuân Tùng 58KD2
8 2014058 Nguyễn Tuấn Anh 58KD3
9 2010158 Trần Ngọc Long 58KD3 Thầy Nguyễn Toàn Thắng
0903229908
05 sv
10 2067658 Nguyễn Thị Loan Phương 58KD3
11 2004758 Nguyễn Tiến Đạt 58KD4
12 2037558 Lưu Trọng Huy 58KD4
13 2013258 Nguyễn Tùng Lâm 58KD5
14 2016458 Lưu Viết Nam 58KD5 Thầy Trương Ngọc Lân
0912101142
04 sv
15 2020658 Lê Tuấn Hoàng 58KD6
16 2066558 Nguyễn Thị Oanh 58KD6
17 2002058 Phạm Gia Thinh 58KD7
18 2068358 Hoàng Quốc Duy 58KD8 Thầy Nguyễn Mạnh Trí
0903451088

Làm việc 15h30 thứ ba hàng tuần tại 509A1

04 sv
19 2059558 Phùng Gia Hoàng 58KD8
20 2135358 Trần Tiến 58KD8
21 2063058 Phạm Tiến Tuấn 58KD8

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: