Khối lượng thể hiện đồ án 1 khóa 62.

 

Để đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật của đồ án 1 của khóa 62, bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc quyết định khối lượng thể hiện như sau:
1. Phân tích
2. Tổng mặt bằng tỉ lệ 1/200
3. Mặt bằng tổng thể tỉ lệ 1/100
4. Mặt bằng của riêng khu làm việc và khu WC tỉ lệ 1/50
5. Hai mặt đứng tỉ lệ 1/100
6. Hai mặt cắt tỉ lệ 1/100.
6. Các phối cảnh minh họa.
Tất cả các bản vẽ trình bày trên 2 tờ A1. Tất cả các trường hợp thể hiện sai quy định sẽ bị trừ điểm tương ứng. #doan1 #62kd
Chúc các bạn làm bài hiệu quả.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: