DANH SÁCH SINH VIÊN ĐATH LOPNV28

Danh sách sinh viên:

TT

Mã SV Họ và tên Lớp

GVHD

1 2055458 Nguyễn Công Dương 58KD6 TS Đỗ Trọng Chung

0916636999

Email : chungdt@nuce.edu.vn

Làm việc vào 8h30 sáng thứ Năm hàng tuần tại P509.A1

2 2135458 Đỗ Trọng Đức 58KD5
3 2154856 Phạm Thái Hà 56KD3
4 2029758 Nguyễn Thế Hải 58KD1
5 2036255 Trần Thế Mạnh 55KD1

Thời gian bắt đầu: Tuần 10, từ ngày 8/10/2018

Đề đồ án tổng hợp:

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất làm đồ án

File CAD

Sinh viên in phiếu thông đồ án đến gặp GVHD trong mỗi tuần làm việc.

Form ĐATH

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: