Đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm 2019.

y-chi

Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt 4 tại bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc.

Kế hoạch thực hiện đồ án.

Phiếu theo dõi download tại đây (sinh viên tự in và mang theo mỗi buổi làm việc để giảng viên nhận xét).

Chúc các bạn làm đồ án tốt.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: