SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 – NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian: 8h30, thứ Ba, ngày 07/5/2019
Danh sách hội đồng:

Nội dung chấm:
• Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm
• Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài, khu đất, ý tưởng…6.0 điểm
• Nôi dung thiết kế phần kỹ thuật: đủ yêu cầu nội dung, chất lượng. 1.0 điểm
• Trình bày báo cáo: 1.0 điểm
• Mô hình: 1.0 điểm
Sinh viên cần in tối thiểu 08 bản A0 để trình bày, mang mô hình đi thể hiện (nếu có). Chủ động thuê bảng, băng dính để dán bài và que chỉ để thuyết trình.
Nộp cho thư ký hội đồng đầy đủ những giấy tờ sau (nếu không đủ giấy tờ không được bảo vệ).
• 01 Đĩa CD, 01 bản thuyết minh A3.
• Phiếu thông đồ án hàng tuần
• Phiếu nhận xét đánh giá phần kiến trúc (có điểm và chữ ký của GVHD)
• Phiếu nhận xét đánh giá phần kỹ thuật (có điểm và chữ ký của GVHD)
Sau buổi bảo vệ sơ khảo, sinh viên về sửa để chuẩn bị cho buổi bảo vệ chính thức. Thời gian đóng dấu bộ môn vào đồ án (đã có chữ ký của GVHD), thuyết minh đồ án từ 14h00 đến 16h00 trước ngày bảo vệ chính thức 1 ngày.
Mọi chi tiết, sinh viên lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: