THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KỸ THUẬT CỦA ĐATN ĐỢT 4

Những sinh viên nào đăng ký phần kỹ thuật cảnh quan, thứ 3, ngày 4/8/2020, đến văn phòng Khoa để biết thầy hướng dẫn kỹ thuật. Mọi thắc mắc, sinh viên lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: