DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách sinh viên Đồ án tốt nghiệp đợt 1

Kế hoạch thực hiện

Phiếu theo dõi hướng dẫn

Sinh viên in phiếu theo dõi hướng dẫn đến xin chữ ký của GVHD trong mỗi tuần làm việc.

Một số lưu ý:

  • Sinh viên liên hệ với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.
  • Sinh viên làm ĐATN ở Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc theo dõi hướng dẫn và các đợt kiểm tra tiến độ trên website và facebook bộ môn.
  • Mỗi đợt kiểm tra tiến độ yêu cầu mang khối lượng đồ án, phiếu thông đồ án (có chữ ký của GVHD). Nếu thiếu chữ ký sẽ không được kiểm tra.

Chúc các bạn làm tốt!!!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: