THÔNG BÁO CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 – 65KD, QH VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 65KDNC, 65KDNTC (ĐIỀU CHỈNH PHÒNG CHẤM BUỔI SÁNG)

 1. Hình thức chấm: Trực tuyến, qua Zoom.
 2. Thời gian: Thứ 7 ngày 21/08/2021
  • Buổi sáng bắt đầu lúc 8h00’ – cho các lớp KD, QH;
  • Buổi chiều bắt đầu lúc 13h30’ – cho lớp KDF và các lớp CDIO;
 3. Phòng trực tuyến: (theo nguyên tắc thầy cô hướng dẫn nhóm nào thì sẽ chấm nhóm đó, riêng lớp KDF sẽ chấm theo hội đồng)
 4. Yêu cầu:
  • Đối với sinh viên: Mặc trang phục lịch sự, vào phòng zoom điểm danh trước khi bắt đầu buổi chấm 30 phút.
  • Đối với bài nộp:
   • Bài trình bày thể hiện trên khổ A1 theo đúng hướng dẫn trong nhiệm vụ. Trường hợp bất khả kháng do dịch các bạn SV không đặt mua được giấy A1, thì các bạn có thể ghép từ các bản A4, A3 bằng các chương trình như Photoshop hoặc tương tự;
   • Bài nộp thể hiện đen trắng bằng tay (bút kim, mực nho). Trong trường hợp bất khả kháng do dịch, không có mực nho, bài phải được thể hiện bằng bút kim kẻ sọc hoặc chấm để tả bóng công trình. Các yêu cầu khác các bạn theo nhiệm vụ thiết kế;
   • Scan bài và chụp bài trực diện bằng Office Lens hoặc chương trình tương tự, phải đảm bảo chất lượng ảnh cao nhất, nhìn rõ được nét vẽ. Định dạng ảnh JPG hoặc PNG;
   • Nộp bài cho thầy cô hướng dẫn trước 22h00’ (trước 10h tối) thứ 6 ngày 20/08/2021.
 5. Lưu ý:
  • Tất cả bản vẽ thể hiện bằng tay, chỉ sử dụng chương trình hỗ trợ để chụp và ghép thành bài A1.
  • Lưu bài sau chấm để trong trường cần thiết sẽ đối chứng lại.
  • Bài nộp không đúng quy định sẽ không được chấm.

*/ Nếu có câu hỏi các bạn SV có thể LH cô Bích thư ký bộ môn, SĐT: 0822590866

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: