THÔNG BÁO THỰC TẬP CBKT ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

  1. Hình thức thực tập: Trực tuyến

2. Mục đích, yêu cầu và nội dung: (đọc kỹ file hướng dẫn kèm theo)

3. Hình thức nộp báo cáo:

Sinh viên nộp online theo khổ giấy A4, soạn thảo văn bản Word + hình vẽ gửi cho GVHD của mình qua các công cụ hỗ trợ của nhà trường hệ thống CMS, email của thầy cô và kết hợp các công cụ khác,…

4. Kế hoạch thực hiện:

– Tuần 2 ( 16/8/2021): Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD (qua email, điện thoại) để nhận thực tập và hướng dẫn, làm việc qua Zoom.

Tuần 3 (23/8/2021) đến tuần 5 (10/9/2021 ): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký.

– Tuần 6 (13 -19/9/2021 ): Sinh viên viết báo cáo thực tập và nộp báo cáo.

– Sinh viên nộp bài vào thứ 2 ngày 20/9/2021 trước 16h00′ cho GVHD của mình.

5. Danh sách phân nhóm: (tại đây)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: