ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 54KD BỘ MÔN LÝ THUYÊT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Cập nhật ngày 21.08.2013

Từ tuần 1-12 năm học 2013-2014 kế hoạch cụ thể như sau:

  • Tuần 1: Nhận và phân công danh sách hướng dẫn.
  • Tuần 2- 10    : Làm việc với thầy hướng dẫn
  • Tuần 11-12   : Thể hiện đồ án

Các bạn sinh viên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn theo danh sách để nhận lịch thông qua đồ án hàng tuần.

  • Nhiệm vụ thiết kế download tại đây
  • Khu đất hiện trạng (bản CAD) download tại đây

(để download, click chuột phải và chọn save link as…)

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ PHÂN NHÓM ĐỒ ÁN

CHÚ Ý:

1, Các bạn SV có tên trong bảng DS trước mà không có tên trong bảng DS này là do chưa đăng ký môn học hoặc xin chuyển sang làm đồ án tại bộ môn khác.

2, Nhóm đồ án tổng hợp do thầy Nguyễn Đình Thi hướng dẫn sẽ làm việc với thầy vào chiều Thứ 4 hằng tuần tại VP bộ môn (P509-A1- ĐHXD).

3, Nhóm đồ án tổng hợp do thầy Nguyễn Mạnh Trí hướng dẫn sẽ làm việc với thầy vào 2h chiều Thứ 7 hằng tuần tại VP bộ môn (P509-A1- ĐHXD)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: