DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP (LỚP NV19) TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Các bạn sinh viên HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP liên hệ trực tiếp với giảng viên hướng dẫn để nhận kế hoạch làm việc. TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD 1 2058352 Nguyễn Anh  Quyền 52KD7 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh                               Số ĐT: 0912474529 2 2089553 Ngô Thế  Tâm 53KD6 3 2184154 NguyễnContinue reading “DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP (LỚP NV19) TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

Advertisement

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Các bạn sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo danh sách phân công dưới đây để nhận kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp. Kế hoạch làm đồ án download tại đây —-> Ke hoach & Quy dinh lam DATN_K54KD QH TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD 1 2170154 Nguyễn VănContinue reading “DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”