DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP (LỚP NV19) TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Các bạn sinh viên HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP liên hệ trực tiếp với giảng viên hướng dẫn để nhận kế hoạch làm việc.

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD
1 2058352 Nguyễn Anh  Quyền 52KD7 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh                               Số ĐT: 0912474529
2 2089553 Ngô Thế  Tâm 53KD6
3 2184154 Nguyễn Minh  Tâm 54KD2
4 2132854 Chu Minh  Thành 54KD5
5 2037954 Ngô Ngọc  Thắng 54KD5
6 2080551 Nguyễn Tiến  Thịnh 51KD4
7 2020952 Cao Duy  Trình 52KD1 Thầy Nguyễn Bá Minh           Số ĐT: 0995893105
8 2120050 Nguyễn Đức  Trường 50KD1
9 2159754 Đoàn Quốc  Trưởng 54KD1
10 2001953 Trần Đức  53KD2
11 2220354 Phạm Anh  Tuấn 54KD6
12 2036953 Vũ Gia  Tùng 53KD5
13 2074053 Bùi Văn  Tuyến 53KD3 Thầy Trần Xuân Hiếu           Số ĐT: 0917688868
14 2039453 Nguyễn Văn  Quang 53KD2
           
  TỔNG SỐ: 14 SV      
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: