THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC MÔN THỰC TẬP VẼ GHI CHO KHÓA 57KD

Môn thực tập Vẽ ghi được bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc phụ trách giảng dạy, hướng dẫn sẽ thực hiện trong 2 tuần 33 và 34. Kế hoạch cụ thể như sau: A. Học lý thuyết và phân công chia nhóm: 1. Thời gian bắt đầu: 8h00 sáng thứ 2 ngàyContinue reading “THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC MÔN THỰC TẬP VẼ GHI CHO KHÓA 57KD”

Advertisement