THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC MÔN VẼ GHI NGÀY 24-3-2014

Do một số lý do khách quan về điều kiện phòng học, các lớp 57KD và QH học vẽ ghi sẽ điều chỉnh phòng học như sau. – Lớp 57QH chuyển sang phòng 404 H1 – Lớp 57kd2 và 57kd5, phòng ghép 405-406 H1  – Lớp 57kd3 và 57kd4 phòng ghép 407-408 H1 – LớpContinue reading “THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC MÔN VẼ GHI NGÀY 24-3-2014”

Advertisement