THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD ĐỢT 1

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc tổ chức kiểm tra tiến độ lần 1 Đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 54KD (và các sinh viên khóa trước được nhận đồ án làm cùng trong đợt này). Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 4Continue reading “THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD ĐỢT 1”

Advertisement