THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD ĐỢT 1

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc tổ chức kiểm tra tiến độ lần 1 Đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 54KD (và các sinh viên khóa trước được nhận đồ án làm cùng trong đợt này).

Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 , ngày 19/03/2014

2. Địa điểm: Văn phòng bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc, phòng 509 nhà A1.

3. Nội dung: Sinh viên trình bày các khối lượng yêu cầu gồm:

       – Tên đề tài.

       – Bản đồ khu đất xây dựng (tỷ lệ 1/500), bản đồ vị trí.

       – Nhiệm vụ thiết kế chi tiết, có đầy đủ yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, chỉ tiêu diện tích cụ thể của các bộ phận chức năng.

       – Sơ phác tổng mặt bằng.

Yêu cầu các bạn sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ. Điểm kiểm tra tiến độ sẽ được tính là 1 phần của điểm quá trình đồ án tốt nghiệp. Sinh viên không dự kiểm tra mà không có lý do chính đáng sẽ bị đình chỉ làm đồ án. Danh sách phân công các nhóm kiểm tra sẽ được dán trước cửa văn phòng bộ môn vào ngày kiểm tra.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: