THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC MÔN THỰC TẬP VẼ GHI CHO KHÓA 57KD

Môn thực tập Vẽ ghi được bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc phụ trách giảng dạy, hướng dẫn sẽ thực hiện trong 2 tuần 33 và 34. Kế hoạch cụ thể như sau:

A. Học lý thuyết và phân công chia nhóm:

1. Thời gian bắt đầu: 8h00 sáng thứ 2 ngày 24/3/2014

2. Địa điểm:

– Lớp 57QH phòng 405 H1 (thay đổi so với thông báo cũ)

– Lớp 57kd2 và 57kd5, phòng 406 H1 (thay đổi so với thông báo cũ)

– Lớp 57kd3 và 57kd4 phòng 407 H1

– Lớp 57kd1 và 57kd6 phòng 408 H1

3. Nội dung: Giảng phương pháp vẽ ghi, chia nhóm và làm các thủ tục liên quan.

B. Thực hành vẽ:

1. Giai đoạn lấy số liệu và đi thực địa:

Thời gian thực hiện: Tuần 33. Sinh viên làm thủ tục xin giấy giới thiệu, đến hiện trường làm việc, đo vẽ lấy số liệu, dựng nháp. Giảng viên hướng dẫn kiểm tra chất lượng và tiến độ.

2. Giai đoạn thể hiện :

Thời gian thực hiện: Tuần 34. Sinh viên thể hiện lên  chính thức lên quyển hồ sơ khổ A2. Trước khi thể hiện các nhóm sinh viên phải dự kiểm tra giữa kỳ bằng bản nháp dựng chì với giảng viên vào Thứ 2 của tuần 34 (31/3/2014) . Giờ và địa điểm kiểm tra giữa kỳ do giảng viên thông báo trực tiếp với các nhóm. Điểm kiểm tra giữa kỳ sẽ tính vào điểm quá trình.

3. Sản phẩm:

Mỗi nhóm sinh viên vẽ hoàn chỉnh 1 di tích kiến trúc cổ (có 1 hoặc nhiều công trình, khối lượng do giảng viên hướng dẫn xem xét, quyết định) gồm 01 trang giới thiệu di tích kiến trúc và các bản vẽ : tổng mặt bằng, các mặt bằng, các mặt đứng, các mặt cắt, phối cảnh, chi tiết cấu tạo kiến trúc. Tất cả cácnội dung trên được đóng thành 1 quyển hồ sơ khổ A2 kèm ảnh chụp hiện trường.

C. Nộp bài:

Các nhóm sinh viên nộp bài vào 9h00 sáng thứ 2 tuần 35 tức ngày 7/4/2014 tại văn phòng bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc, phòng 509 A1. Mỗi nhóm sinh viên nộp 01 quyển có dán kèm ảnh chụp chi tiết công trình và quá trình làm việc.Yêu cầu các bạn sinh viên nộp bài đầy đủ , đúng giờ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: