THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC MÔN VẼ GHI NGÀY 24-3-2014

Do một số lý do khách quan về điều kiện phòng học, các lớp 57KD và QH học vẽ ghi sẽ điều chỉnh phòng học như sau.

– Lớp 57QH chuyển sang phòng 404 H1

– Lớp 57kd2 và 57kd5, phòng ghép 405-406 H1 

– Lớp 57kd3 và 57kd4 phòng ghép 407-408 H1

– Lớp 57kd1 và 57kd6 chuyển sang phòng ghép 305-306 H1

Thời gian và kế hoạch học vẽ ghi vẫn giữ như cũ.

Các bạn sinh viên chú ý để không nhầm lẫn

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: