Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 1 & 2 LOPNV28 (THÁNG 10/2015)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1
1 2102858 Vũ Công Chức 58KD7 Lương Thị Hiền 07 SV liên hệ với GV lịch học và đề bài.
2 2130457 Phạm Trung Dũng 57QH
3 2031358 Nguyễn Thị Minh Hằng 58KD3
4 2053258 Phạm Ngọc Sơn 58QH1 Số ĐT: 01682405968
5 2125859 Lê Thế Sự 59QH1
6 2087659 Lê Đức Thắng 59KD4
7 2204758 Nguyễn Văn Tuấn 58KD6
ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2
1 2080357 Lăng Văn Cương 57KD6 Lương Thị Hiền 06 SV học vào Thứ 6, tiết 2-6 tại P6.C4. Đề bài các bạn liên hệ với GVHD.
2 2198258 Nguyễn Văn Dậu 58QH1
3 2036458 Trần Quang Đại 58KD3
4 2125755 Trần Văn Hải 55KD6
5 2125859 Lê Thế Sự 59QH1
6 2087659 Lê Đức Thắng 59KD4 SôĐT: 01682405968
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: