LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ KD56 TẠI BM LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết & LS Kiến trúc thông báo:

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHO SV KD56

  • Thời gian: 13h30 thứ 3 ngày 03/11/2015
  • Địa điểm: P22, 23, 24 – nhà H2- Trường Đại học Xây dựng.
  • Tất cả các sinh viên phải có chữ kí của giáo viên hướng dẫn vào từng bản vẽ trước khi lên trình bày đồ án.

Các bạn sinh viên trong danh sách dưới đây chú ý có mặt đầy đủ và đúng giờ tại Phòng học để thể hiện ĐATH của mình. Bạn nào không đến hoặc đi muộn coi như đã tự ý bỏ thi và sẽ nhận điểm 0.

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD HỘI ĐỒNG
1 2189656 Lê Thanh Đức 56KD1 Thầy Nguyễn Đình Thi HỘI ĐỒNG 1     (P22- H2)
2 2035256 Nguyễn Việt Dũng 56KD1
3 2082856 Lý Ngọc Hoàn 56KD2
4 2125356 Trần Thị Thu Phương 56KD2
5 2117456 Vũ Thế Anh 56KD3
6 2178356 Đặng Cao Dũng 56KD3
7 2181956 Hồ Thị Quỳnh Anh 56KD4
8 2202256 Nguyễn Tuấn Dương 56KD4
9 2130956 Nguyễn Tuấn Anh 56KD5
10 2095856 Nguyễn Văn Đại 56KD5
11 2073456 Hà Mạnh Quân 56KD1 Thầy Đỗ Trọng Chung
12 2014353 Nguyễn Anh Tuấn 56KD1
13 2120355 Trần Đình Quý 55KD2
14 2041753 Nguyễn Ngọc Sơn 53KD8
15 2142356 Nguyễn Trọng Tám 56KD3
16 2152756 Phạm Văn Đông 56KD5
17 2056756 Nguyễn Thế Mạnh 56KD6
18 2217056 Hoàng Quốc Toản 56KD6
19 2106156 Vũ Tú Minh 56KD1 Cô Lương Thị Hiền
20 2042856 Ngô Bảo Long 56KD2
21 2084155 Lưu Anh Khoa 55KD3
22 2033853 Hoàng Anh 56KD1 Cô Vũ Ngọc Anh
23 2143856 Nguyễn Văn Sáng 56KD2
24 2213356 Lê Văn Quyết 56KD4
25 2181756 Mai Hồng Huy 56KD1 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh HỘI ĐỒNG 2      (P23 – H2)
26 2097356 Đoàn Trọng Huynh 56KD1
27 2099656 Vũ Văn Khương 56KD2
28 2076656 Bùi Vũ Linh 56KD2
29 2032656 Mạc Đình Giang 56KD3
30 2082056 Hà Mạnh Khánh 56KD3
31 2085356 Hà Văn Kết 56KD4
32 2017156 Hoàng Đức Linh 56KD4
33 2081356 Nguyễn Văn Tùng 56KD5
34 2122255 Bùi Tiến Phú 56KD1 Thầy Nguyễn Toàn Thắng
35 2115356 Mai Thị Phượng 56KD4
36 2038656 Nguyễn Vân Anh 56KD5
37 2075056 Ngô Thị Thu 56KD6
38 2063556 Đặng Tùng Lâm 56KD5
39 2025454 Trịnh Hữu Công 54KD6
40 2064655 Phạm Kiên 56KD6
41 2134956 Hoàng Duy Long 56KD6
42 2003256 Nguyễn Bảo Ngọc 56KD1 Thầy Nguyễn Bá Minh
43 2092156 Nguyễn Thị Thi 56KD2
44 2037954 Ngô Ngọc Thắng 54KD5
45 2035756 Nguyễn Viết Thắng 56KD3
46 2191654 Nguyễn Trọng Tuân 54KD4
47 2190656 Lê Tiến Khánh 56KD6
48 2067856 Nguyễn Tuấn Hoàng 56KD1 Thầy Trương Ngọc Lân HỘI ĐỒNG 3      (P24 – H2)
49 2018356 Vũ Trần Cường 56KD2
50 2163354 Hoàng Nguyễn Danh 54KD1
51 2135456 Nguyễn Nam Dương 56KD3
52 2128156 Nguyễn Thị Vóc 56KD1
53 2162656 Lương Như Quỳnh 56KD4
54 2173056 Lê Thị Thanh Huyền 56KD6
55 2186356 Nguyễn Huy Hoàng 56KD2 Thầy Đỗ Trọng Hưng
56 2218256 Hoàng Bảo Yến 56KD3
57 2054156 Vũ Thanh Loan 56KD6
58 2004656 Nguyễn Tiến Lâm 56KD3
59 2112056 Nguyễn Văn Quý 56KD4
60 2022456 Trần Trọng Khoa 56KD5
61 2212456 Nguyễn Văn Điệp 56KD6
62 2120050 Nguyễn Đức Trường 56KD1 Thầy Nguyễn Mạnh Trí
63 2100856 Nguyễn Khắc 56KD4
64 2198356 Nguyễn Thành Trung 56KD4
65 2008256 Nguyễn Hoài Linh 56KD5
66 2149956 Phạm Quý Linh 56KD6
67 2189956 Nguyễn Đức Mạnh 56KD5
68 2096556 Phạm Đức Trung 56KD6
69 2207856 Nguyễn Văn Hải 56KD4 Cô Nguyễn Hồng Hương
70 2211856 Phạm Văn Điệp 56KD5
71 2065056 Hà Hải Đăng 56KD6

TỔNG: 71 SV

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: