Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp tại bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc.

Danh sách sinh viên khóa 56KD làm Đồ án tốt nghiệp tại bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc:\.

STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp Giáo viên hướng dẫn Tổng số
1 2082856 Lý Ngọc Hoàn 56KD2 Thầy Nguyễn Đình Thi 0917169929 9 sinh viên
2 2125356 Trần Thị Thu Phương 56KD2
3 2048856 Nguyễn Thị Minh Phượng 56KD4
4 2095856 Nguyễn Văn Đại 56KD5
5 2172656 Mai Thị An 56KD4
6 2065456 Kiều Đức Dũng 56KDE
7 2033556 Đỗ Anh Dương 56KDF
8 2014256 Nguyễn Huy Hoàng 56KDF
9 2073556 Nguyễn Minh Tuấn 56KDF
10 2067856 Nguyễn Tuấn Hoàng 56KD1 Thầy Trương Ngọc Lân 0912101142 7 sinh viên
11 2128156 Nguyễn Thị Vóc 56KD1
12 2135456 Nguyễn Nam Dương 56KD3
13 2162656 Lương Như Quỳnh 56KD4
14 2026756 Nguyễn Văn Hiệp 56KD2
15 2134356 Nguyễn Việt Hoàng 56KDE
16 2034056 Nguyễn Xuân Hiếu 56KDF
17 2085356 Hà Văn Kết 56KD4 Thầy
Nguyễn Văn Đỉnh
0912474529
6 sinh viên
18 2173056 Lê Thị Thanh Huyền 56KD6
19 2035756 Nguyễn Viết Thắng 56KD3
20 2212456 Nguyễn Văn Điệp 56KD6
21 2157756 Nguyễn Thị Huyền 56KDE
22 2017956 Vũ Bá Thành 56KDE
23 2092156 Nguyễn Thị Thi 56KD2 Thầy
Nguyễn Bá Minh
0995893105
2 sinh viên
24 2190656 Lê Tiến Khánh 56KD6
25 2054156 Vũ Thanh Loan 56KD6 Thầy
Đỗ Trọng Hưng
0913224693
6 sinh viên
26 2081456 Phạm Thế Vững 56KD6
27 2104256 Phạm Tuấn Anh 56KD6
28 2082156 Hoàng Ngọc Anh 56KDF
29 2012756 Nguyễn Anh Đức 56KDF
30 2147456 Lê Mạnh Tuân 56KDF
31 2115356 Mai Thị Phượng 56KD4 Thầy
Nguyễn Toàn Thắng
0903229908
5 sinh viên
32 2064655 Phạm Kiên 56KD6
33 2047656 Chu Văn Hùng 56KDE
34 2006756 Nguyễn Đức Hoàng 56KDF
35 2030556 Phí Đình Kiên 56KDF
36 2065056 Hà Hải Đăng 56KD6 Thầy
Nguyễn Tất Thắng
0903408306
2 sinh viên
37 2117456 Vũ Thế Anh 56KD3
38 2053856 Đào Văn Nam 56KD2 Thầy Đỗ Trọng Chung
0916636999
5 sinh viên
39 2186356 Nguyễn Huy Hoàng 56KD2
40 2112056 Nguyễn Văn Quý 56KD4
41 2100856 Nguyễn Khắc 56KD4
42 2121156 Trần Đình Huy 56KD2
43 2181956 Hồ Thị Quỳnh Anh 56KD4 Thầy
Nguyễn Mạnh
Trí
0903451088

Làm việc 9h sáng thứ 2 hàng tuần tại văn phòng bộ môn 509 A1

7 sinh viên
44 2204056 Nguyễn Danh Hoan 56KD4
45 2008256 Nguyễn Hoài Linh 56KD5
46 2189956 Nguyễn Đức Mạnh 56KD5
47 2176956 Phạm Thị Thu Trang 56KDE
48 2199556 Chu Tuấn Minh 56KDF
49 2053456 Phạm Tuyên 56KDF
50 2207856 Nguyễn Văn Hải 56KD4
Nguyễn Hồng Hương
0982000227
1 sinh viên
51 2106156 Vũ Tú Minh 56KD1
Lương Thị Hiền
01682405968
1 sinh viên
52 2099656 Vũ Văn Khương 56KD2
Vũ T.Ngọc Anh
0904449103
1 sinh viên
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: