LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHO 57KD1->6

Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 02 tháng 11 năm 2016

Địa điểm và danh sách Hội đồng  download tại đây: (BM đã cập nhật danh sách mới)

  1. Hình thức bảo vệ: Trình chiếu toàn bộ khối lượng tối đa 8 file bản vẽ A0 (sinh viên không phải in ra khổ A0 mà chỉ trình chiếu).
  2. Tỷ lệ bản vẽ quy định (căn cứ trên khổ A0)
  • Các mặt bằng: 1/200,
  • Tổng mặt bằng, các mặt đứng: 1/200
  • 2 mặt cắt: 1/100 – 1/200 (yêu cầu có 1 mặt cắt qua nhà đa năng hoặc bể bơi)
  1. In 1 bộ bản vẽ (A0 trên máy) ra khổ A3 để nộp cho thư ký hội đồng trong buổi bảo vệ, yêu cầu có bìa riêng, trình bày như sau:

Chúc các bạn bảo vệ ĐATH đạt kết quả tốt!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: