Chi tiết quá mức: Trí tuệ nhân tạo và học máy trong thiết kế kiến trúc.

Các nhà thiết kế đã sử dụng các công cụ dựa trên máy tính để thiết kế và chế tạo trong suốt một thế hệ. Trong suốt 30 năm vừa qua, chúng ta đã học được rằng máy tính có thể giúp chúng ta vẽ và dựng nên những hình thể phức tạp chưa từngContinue reading “Chi tiết quá mức: Trí tuệ nhân tạo và học máy trong thiết kế kiến trúc.”

Advertisement