CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD59

Thời gian: 8h00, thứ Năm, ngày 01/11/2018

Địa điểm và danh sách Hội đồng: Xem bên dưới

Sinh viên in từ 8-10 bản, chuẩn bị bảng, que chỉ để trình chiếu, mang mô hình đi thể hiện (nếu có).

Lưu ý: Tất cả các bản vẽ của ĐATH phải có chữ ký của GVHD, nếu không sẽ không được bảo vệ.

Tiêu chí chấm:

  • Phân tích, đánh giá khu đất: 2 điểm
  • Phân tích ý tưởng kiến trúc: 1 điểm
  • Tổng mặt bằng: 1 điểm
  • Mặt bằng công trình: 2.5 điểm
  • Mặt đứng: 1 điểm
  • Mặt cắt: 0.5 điểm
  • Phối cảnh công trình: 1 điểm
  • Mô hình: 1 điểm

Đây là quy định của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc, sinh viên làm Đồ án tổng hợp ở bộ môn nào thì theo quy định của bộ môn đó.

Advertisement