CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD59

Thời gian: 8h00, thứ Năm, ngày 01/11/2018 Địa điểm và danh sách Hội đồng: Xem bên dưới Sinh viên in từ 8-10 bản, chuẩn bị bảng, que chỉ để trình chiếu, mang mô hình đi thể hiện (nếu có). Lưu ý: Tất cả các bản vẽ của ĐATH phải có chữ ký của GVHD, nếuContinue reading “CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD59”

Advertisement