LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 61QH

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học Thiết kế ý tưởng 1 dành cho 61QH như sau: 61QH1: Phòng 109.H1 – Giảng viên Ngô Việt Anh: 0985888238 61QH2: Phòng 24.H2 – Giảng viên Trần Giang Nam: 0942236384 Thời gian: từ 8h00 đến 16h30, Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10Continue reading “LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 61QH”

Advertisement

LỊCH HỌC VẼ GHI 61KDNT

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học vẽ ghi cho 61KDNT như sau: Thời gian học: 02 tuần (bắt đầu từ 22/10/2018 đến hết ngày  04/11/2018) Thời gian học lý thuyết: 13h00 chiều thứ Tư, ngày 24/10/2018 (yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ, có điểmContinue reading “LỊCH HỌC VẼ GHI 61KDNT”