Chấm tiến độ đợt 2 – ĐATN đợt 1 năm học 2018-2019

Thông báo chấm tiến độ đợt 2 – ĐATN đợt 1 năm học 2018-2019

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 18/10/2018
Địa điểm: P509.A1

Nội dung chấm:
– Đăng ký phần kỹ thuật
– Phân tích, đánh giá hiện trạng (2đ)
– Phân tích ý tưởng thiết kế (3đ)
– Tổng mặt bằng công trình (2đ)
– Các mặt bằng công trình (3đ)

Danh sách chấm

FB_IMG_1539607831554

Advertisement