THÔNG BÁO CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 64KDEC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

  • Nội dung thể hiện giữa kỳ:
  1. Sinh viên trình bày khối lượng cơ bản của phương án trên khổ giấy A1 + làm mô hình nghiên cứu ;
  2. Chấm sơ khảo và chấm tại chỗ. Sau buổi chấm giảng viên sẽ tổng hợp và nhận xét trước toàn lớp;
  3. Nội dung thể hiện: Sơ đồ phân tích khu đất – tổng mặt bằng – mặt bằng – mặt cắt – các phối cảnh.

Lưu ý: Thể hiện đồ án tùy theo khả năng của cá nhân, không hạn chế về phương pháp và chất liệu thể hiện. Sinh viên thực hiện bảo vệ báo cáo trước hội đồng.

Hình thức bảo vệ sơ khảo: Sinh viên dán bài lên bảng trình bày. Mang theo băng dính giấy, ghim và thước chỉ.

  • Thời gian: Chấm giữa kỳ Đồ án kiến trúc 1 lớp 64KDEC thứ 6, ngày 2/10/2020

– 6h45′ Sinh viên đến để chuẩn bị

– 7h30 Hội đồng bắt đầu chấm

Hội đồng 1 (24 sv): Phòng H3.36

Thầy Đỗ Trọng Chung

Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Thầy Trần Giang Nam

Hội đồng 2 (23 sv): Phòng H3.37

Thầy Nguyễn Đình Thi

Thầy Nguyễn Tất Thắng

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: