CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ đợt 2 – ĐATN đợt 1 Thời gian: 8h30 sáng thứ Hai, ngày 23/11/2020; Địa điểm: P509.A1 Nội dung chấm: Đăng ký phần kỹ thuật Phân tích, đánh giá hiện trạng Phân tích ý tưởng thiết kế Tổng mặt bằngContinue reading “CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement