LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 63QH

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học Thiết kế ý tưởng 1 dành cho 63QH như sau: 63QH1: Phòng 105.H1 – Giảng viên Nguyễn Ngọc Hương: 0859 711 111 63QH2: Phòng 111.H1 – Giảng viên Nguyễn Hồng Hương: 0982 000 227 Thời gian: từ 6h45′ đến 17h20′, Chủ Nhật,Continue reading “LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 63QH”

Advertisement