LỊCH HỌC VẼ GHI LỚP 63KDNT

Thời gian: 02 tuần từ ngày 9/11/2020 đến hết ngày 22/11/2020 Học lý thuyết: Thứ Hai, ngày 9/11/2020 Kiểm tra tiến độ: Thứ Sáu, ngày 13/11/2020 Thu bài: từ 9h00 đến 11h00 thứ Hai, ngày 23/11/2020. Địa điểm Vẽ ghi: Giảng viên và sinh viên chủ động tìm địa điểm, mỗi lớp tối đa 03Continue reading “LỊCH HỌC VẼ GHI LỚP 63KDNT”

Advertisement