CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD61

Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 18/11/2020. (Lưu ý: Sinh viên đến trước 8h00 để chuẩn bị) Danh sách Hội đồng: Xem tại đây Khối lượng bài bảo vệ: 8-10 bản A0, mô hình. Khi bảo vệ chuẩn bị bảng A0 để kẹp hoặc dán bài, que chỉ để trình bày. * Lưu ý: TấtContinue reading “CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD61”