CẬP NHẬT DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD ĐỢT 1 VÀ KẾ HOẠCH -QUY ĐỊNH LÀM ĐÒ ÁN (NGÀY 15-3-2013) CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Do khoa Kiến trúc -Quy hoạch có thay đổi trong xét duyệt sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp nên Bộ môn Lý thuyết và lịch sử Kiến trúc cập nhật lại danh sách phân công hướng dẫn cuối cùng cho các sinh viên khóa 53 và khóa cũ làm Đồ án tốt nghiệpContinue reading “CẬP NHẬT DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD ĐỢT 1 VÀ KẾ HOẠCH -QUY ĐỊNH LÀM ĐÒ ÁN (NGÀY 15-3-2013) CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”