THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD THÁNG 3 NĂM 2013

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ kiểm tra tiên độ đợt 1 cho các sinh viên khóa 53KD (và các sinh viên khóa cũ) làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2013. Nội dung như sau: 1. Thời gian: 8h30 sáng thứ 6 ngày 29-3-2013. 2. Địa điểm: VănContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD THÁNG 3 NĂM 2013”

Advertisement