DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD ĐỢT 1

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử Kiến trúc được phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2013 cho các bạn sinh viên khóa 53KD và khóa cũ đủ điều kiện theo danh sách dưới đây. Các bạn sinh viên chú ý kế hoạch thực hiện đồ án nhưContinue reading “DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD ĐỢT 1”

Advertisement