THÔNG BÁO HỌC VẼ GHI CHO KHÓA 56KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức môn học vẽ ghi vào bắt đầu từ ngày 25-3-2013, thời lượng 2 tuần (33 và 34). Tất cả các bạn sinh viên khóa 56KD tập trung vào 14h00 ngày 25-3-2013 để học Lý thuyết vẽ ghi và chia nhóm làm việc. ĐịaContinue reading “THÔNG BÁO HỌC VẼ GHI CHO KHÓA 56KD”

Advertisement