Thông báo lịch nộp báo cáo thực tập tham quan kiến trúc khóa 55KD + QH

Theo nguyện vọng của các lớp kiến trúc và quy hoạch khóa 55, bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc gia hạn lịch nộp báo cáo thực tập công nhân và tham quan kiến trúc 2013 (bao gồm cả các sinh viên tham gia chuyến xuyên Việt và các sinh viên tại Hà nội)Continue reading “Thông báo lịch nộp báo cáo thực tập tham quan kiến trúc khóa 55KD + QH”

Advertisement