THÔNG BÁO BỔ SUNG DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Căn cứ vào cập nhật mới nhất của Khoa Kiến trúc-Quy hoạch, danh sách các bạn sinh viên 54KD được bố trí để bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc hướng dẫn đồ án tốt nghiệp được bổ sung sửa đổi theo bảng dưới đây:

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K54 – ĐỢT 1
TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC
TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2170154 Nguyễn Văn Minh 54KD4 Thầy Nguyễn Đình Thi Số ĐT: 0917169929 8
2 2182754 Lê Ngọc Anh 54KD4
3 2134954 Nguyễn Văn Toản 54KD1
4 2211854 Phạm Ngọc Long 54KD2
5 2187754 Võ Thành Luân 54KD4
6 2172954 Trịnh Văn Vinh 54KD5
7 2052954 Nguyễn Quốc Đạt 54KDE
8 2007754 Đỗ Thu Thủy 54KDE
9 2187354 Phạm Sỹ Hùng 54KD1 Thầy Đỗ Trọng Hưng          Số ĐT: 0913224693 7
10 2215754 Đinh Thanh Phong 54KD4
11 2119754 Đỗ Quang Huy 54KD1
12 2087152 Trần Tiến Đạt 52KD3
13 2072754 Hoàng Tuấn Anh 54KD1
14 2028051 Nguyễn Quang  Mạnh 51KD1
15 2110654 Hoàng Bảo Dương 54KDCLC
16 2181454 Lê Duy Tuấn 54KD4 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh        Số ĐT: 0912474529 8
17 2019854 Lã Thị Kiều Trang 54KD2
18 2049052 Nguyễn Văn Quảng 52KD7
19 2087753 Đào Thanh Tùng 53KD3
20 211851 Lê Văn  Tuân 53KD8
21 2029547 Hoàng Minh Tùng 47KD2
22 2192854 Trương Đắc Đại 54KDE
23 2026354 Nguyễn Sơn Tùng 54KDE
24 2035053 Đoàn Đình Phúc 53KD4 Thầy Tôn Đại                                    Số ĐT: 0913204477 6
25 2086253 Nguyễn Sao Linh 54KD6
26 2105853 Nguyễn Như Linh 53KD5
27 2008653 Trần Kiên 53KD6
28 2048753 Lê Văn  Nam 53KD4
29 2025953 Đoàn Xuân  Dương  53KD2
30 2031453 Nguyễn Huy Hoàng 53KD8 Thầy Thanh Tùng            Số ĐT: 0913237885 3
31 2110653 Nguyễn Văn Thành 53KD7
32 2083753 Nguyễn Đức Cường 53KD7
33 2126154 Nguyễn Thế Cường 54KD4 Thầy Trần Xuân Hiếu           Số ĐT: 0917688868 1
34 2083853 Nghiêm Trùng  Dương  53KD6 Thầy Nguyễn Bá Minh           Số ĐT: 0995893105 6
35 2156254 Trần Đức Hưởng 54KD6
36 2101152 Hoàng Văn Long 52KD5
37 2032452 Nguyễn Hoàng Hiệp 52KD7
38 2076452 Trần Đình  Chính 52KD3
39 2080051 Phí Hải  Ninh 51KD9
40 2015654 Nguyễn Hoàng Đông 54KD2 Thầy Đỗ Trọng Chung             Số ĐT: 0916636999 5
41 2132554 Đinh Xuân Tuấn Anh 54KD2
42 2051554 Trần Đình Phú 54KD6
43 2103354 Nguyễn Anh Dũng 54KD6
44 2003054 Đinh Minh Quang 54KD5
45 2196954 Nguyễn Thị Cường 54KD6 Thầy Trương Ngọc Lân Số ĐT: 0912101142 7
46 2069953 Nguyễn Toàn Thắng 53KD6
47 2188754 Nguyễn Huy Phương 54KD6
48 2026753 Tô Hoàng Ngọc 53KD3
49 2041953 Nguyễn Tiến Đạt 53KD4
50 2175754 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 54KDE
51 2009754 Phạm Thị Ngoan 54KDE
52 2124654 Đỗ Anh Dũng 54KD3 Thầy Nguyễn Toàn Thắng                           Số ĐT: 0903229908 7
53 2200054 Lê Văn Thống 54KD2
54 2026054 Nguyễn Huy Hoàng 54KD2
55 2091353 Nguyễn Thị Thu 53KD4
56 2075053 Vũ Đức Gia 53KD4
57 2038154 Nguyễn Hồng Quân 54KD1
58 2014754 Nguyễn Xuân Hiếu 54KDE
59 2183554 Đinh Văn Hậu 54KD4 Thầy Nguyễn Mạnh Trí       Số ĐT: 0903451088 4
60 2109154 Nguyễn Hoàng Anh 54KD6
61 2121154 Bùi Mạnh Hùng 54KD6
62 2096054 Đỗ Văn Thuận 54KD1
TỔNG SỐ: 62 SV
HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2014
KHOA KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: