DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1-2

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 LOPNV20

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2176058 Từ Anh Dũng 58KD5   06 sv
2 2051459 Trần Hải Đăng 59KD3 Cô Vũ T. Ngọc Anh
3 2160857 Vũ Hải Đăng 57KD2  
4 2104255 Vũ Trung Hiếu 55QH1 ĐT: 0904449103
5 2072157 Nguyễn Thị Tú Lệ 57KD2  
6 2089059 Lê Quí Nam 59KD6  
7 2102757 Nguyễn Đức Quân 57KD2 Cô Nguyễn Hồng Hương 05 sv
8 2045259 Phạm Công Thành 59KDNT
9 2006759 Trần Đình Thắng 59KDNT ĐT: 0982000227
10 2171958 Nguyễn Công Tiến 58KD8
11 2032659 Lê Văn Toán 59KD2  

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 LOPNV20

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2066859 Hoàng Tuấn Anh 59KD1 Thầy Nguyễn Mạnh Trí
0903451088

làm việc vào 10h30 sáng thứ 2 hàng tuần tại 509A1

05sv 
2 2010659 Trần Tuấn Anh 59KD1
3 2111256 Ngô Xuân Cường 56KD3
4 2145057 Nguyễn Viết Đông 57KD2
5 2098059 Đỗ Công Đức 59KD1
6 2011254 Nguyễn Minh Đức 54KD1 Cô Lương Thị Hiền
0168405968
05sv
7 2104255 Vũ Trung Hiếu 55QH1
8 2072157 Nguyễn Thị Tú Lệ 57KD2
9 2209556 Ngô Gia Linh 56KD1
10 2061155 Lương Tiến Mạnh 55KD4
11 2003256 Nguyễn Bảo Ngọc 56KD1 Thầy Nguyễn Trường Giang
0988858095
05sv
12 2100859 Vũ Minh Phương 59KD1
13 2000256 Ngô Anh Quân 56KD5
14 2006556 Nguyễn Tiến Sơn 56KD5
15 2127557 Phùng Công Thắng 57QH
16 2006759 Trần Đình Thắng 59KDNT Thầy Ngô Việt Anh
01683888660
05sv
17 2097557 Khúc Văn Tiến 57KD4
18 2171958 Nguyễn Công Tiến 58KD8
19 2021056 Bùi Quang Trung 56KD3
20 5000359 Đinh Hoàng Vũ 59KD1

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: