DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NV19

Thời gian từ tuần 31 (7.3.2016) đến tuần 39.

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2141954 Nguyễn Thế Anh 54KD3 Thầy Trương Ngọc Lân
0912101142
03 sv
2 2057555 Nguyễn Tuấn Anh 55KD5
3 2128556 Mai Ngọc ánh 56KD6
4 2167056 Lê Văn Chung 56KD2 Thầy Đỗ Trọng Chung
0916636999
03sv
5 2123556 Trần Bảo Công 56KD3
6 2060255 Lương Văn Dũng 55KD4
7 2075556 Phan Hải Dương 56KD4 Thầy Nguyễn Mạnh Trí
0903451088

Làm việc vào 11h00 sáng thứ 2 hàng tuần tại 509A1

03sv
8 2156356 Trịnh Xuân Đại 56KD5
9 2189656 Lê Thanh Đức 56KD1
10 2154856 Phạm Thái Hà 56KD3 Cô Lương Thị Hiền
01682405968
02sv
11 2205554 Thái Sơn Hà 54KD1
12 2047054 Trần Sơn Hải 54KD3 Cô Nguyễn Hồng Hương
0982000227
02sv
13 2115155 Vũ Ngọc Hải 55KD5
14 2054956 Đào Trung Hiếu 56KD5 Cô Vũ T. Ngọc Anh
0904449103
02sv
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: