LỊCH HỌC MÔN VẼ GHI CHO KHÓA 59KD & 59QH

LỊCH HỌC MÔN VẼ GHI CHO KHÓA 59KD & 59QH
NGÀY HỌC: 8h00 sáng thứ Hai, 21/3/2016
Mã MH Môn học Ngày giảng lý thuyết Lớp Số SV Phòng Giảng viên dạy lý thuyết Giảng viên dạy
thực hành
351614 VẼ GHI 8h00 sáng thứ Hai, ngày 21/3/2016 59KD1 38 206.H1 Trương Ngọc Lân Trương Ngọc Lân
59KD4 54 Vũ Thị Ngọc Anh
59KDF 26 306.H1 Nguyễn Mạnh Trí Nguyễn Mạnh Trí
59KD5 50 Ngô Việt Anh
59KDE 33 314.H1 Nguyễn Toàn Thắng Nguyễn Toàn Thắng
59KD3 59 Lương Thị Hiền
59QH2 43 42.H2 Đỗ Trọng Hưng Đỗ Trọng Hưng
59KD2 33 Nguyễn Trường Giang
59QH1 47 43.H2 Đỗ Trọng Chung Đỗ Trọng Chung
59KD6 53 Nguyễn Hồng Hương

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: