DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI – LỚP NV28

TT MÔN HỌC MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD
1 Đồ án Dân dụng 1
Mã MH 351616
2010659 Trần Trọng Tuấn 59KD1 Nguyễn Trường Giang
0988.858.095
2 2135458 Đỗ Trọng Đức 58KD5
3 Đồ án Dân dụng 2
Mã MH 351617
2040857 Lê Hồng Anh 57KD6
4 2010659 Trần Tuấn Anh 59KD1
5 2198258 Nguyễn Văn Dậu 58QH1
6 2135458 Đỗ Trọng Đức 58KD5
7 2127557 Phùng Công Thắng 57QH
8 Đồ Án Tổng Hợp
Mã MH 351623
2166155 Nguyễn Văn Thành 55KD3 Lương Thị Hiền
0168.240.5968
9 2037954 Ngô Ngọc Thắng 54KD5
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: