ĐỒ ÁN 2 60KD/QH/NT – TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG CẤP PHƯỜNG

camthanh01

Nhà cộng đồng xã Cẩm thanh – Hội An – KTS Hoàng Thúc Hào – Giải thưởng Liên hoan Kiến trúc thế giới 2015.

Đồ án dân dụng 2 dành cho các lớp 60KD/QH/NT – Trung tâm cộng đồng cấp phường.

  • Nhiệm vụ Thiết kế dành cho các lớp 60KD 1->6, KDNT, QH download tại đây
  • Nhiệm vụ Thiết kế dành cho lớp 60KDE, 60KDF download tại đây
  • Vị trí khu đất download tại đây
  • File CAD download tại đây
  • Phiếu thông qua đồ án download tại đây

Sinh viên lưu ý phải mang phiếu thông đồ án để thầy/cô ký thông qua, nếu không có sẽ bị trừ điểm.

Chúc các bạn sinh viên làm đồ án tốt!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: