LỊCH CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẦN 1 NĂM 2016-2017

Thời gian: 8h30, thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Phòng 509 – A1.

Lưu ý: Sinh viên phải mang phiếu thông qua Đồ án để Giảng viên cho điểm

Phiếu thông đồ án download tại đây

Nội dung kiểm tra gồm:

+ Tên đề tài ĐATN.

+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết.

+ Bản đồ vị trí và hiện trạng khu đất.

+ Khối lượng thực hiện:

Đối với Ngành Kiến trúc: Sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình  Đối với Ngành Quy hoạch: Sơ phác quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian.

+ Đăng ký phần kỹ thuật cho ĐATN: Bao gồm các nội dung sau:

Đối với Ngành Kiến trúc: Nội thất, Vật lý Kiến trúc, Cảnh quan

Đối với Ngành Quy hoạch: Đánh giá tác động môi trường, san nền, giao thông

+ Đánh giá cho điểm Đtđ1

Danh sách sinh viên làm ĐATN đợt 1 năm học 2016-2017.

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD GV CHẤM TĐ LẦN 1
1 2114956 Quách Hải Linh 56KD6 Nguyễn Đình Thi
0917169929
Nguyễn Đình Thi
2 2056756 Nguyễn Thế Mạnh 56KD6
3 2202256 Nguyễn Tuấn Dương 56KD4
4 2076656 Bùi Vũ Linh 56KD2
5 2201256 Đặng Đức Long 56KD2
6 2114356 Trần Văn Nghĩa 56KD2 Đỗ Trọng Chung
0916636999
11 20668555 Dương Khánh Linh 55KD2
12 2060255 Lương Văn Dũng 55KD4 Nguyễn Mạnh Trí
0903451088
Trương Ngọc Lân
8 2221054 Nguyễn Kim Doanh 54KD1
9 2176354 Lê Minh Tân 54KD2
7 2185356 Đậu Trần Phú 56KD2 Trương Ngọc Lân
0912101142
10 2146954 Phạm Thế Hiệp 54KD2
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: