YÊU CẦU THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 57KD

 1. Hình thức bảo vệ: Trình chiếu toàn bộ khối lượng trình bày tối đa 8 file bản vẽ A0 (sinh viên không phải in ra khổ A0 mà chỉ trình chiếu).
 2. Tỷ lệ bản vẽ quy định (căn cứ trên khổ A0)
 • Các mặt bằng: 1/200
 • Các mặt đứng: 1/200
 • 2 mặt cắt: 1/100 – 1/200 (yêu cầu có 1 mặt cắt qua nhà đa năng hoặc bể bơi)
 1. In 1 bộ bản vẽ (A0 trên máy) ra khổ A3 để nộp cho hội đồng, yêu cầu có bìa riêng, trình bày như sau:

  Khoa Kiến trúc & Quy hoạch

  Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử Kiến trúc

  ĐỒ ÁN TỔNG HỢP

  (Tên đồ án)

  (Ảnh phối cảnh)

                                                                                                             SVTH:

  GVHD:

  Hà Nội…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: