KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐATN ĐỢT 4

Thời gian: 15h30, thứ Năm, ngày 11/5/2017 Địa điểm: Phòng 509.A1. Danh sách phân công. Nội dung kiểm tra: + Nhiệm vụ thiết kế chi tiết   (5 điểm) + Bản đồ vị trí                       (2 điểm) + Bản đồ hiện trạng khu đất (3 điểm)    Yêu cầu sinh viên đến đúng giờ. Sinh viên không đếnContinue reading “KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐATN ĐỢT 4”

Advertisement

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 – ĐATN ĐỢT 3

Những sinh viên đã đăng ký phần Kỹ thuật, liên hệ với các bộ môn để biết thầy hướng dẫn. SV đăng ký phần Nội thất: Thầy hướng dẫn phần Kiến trúc kiêm hướng dẫn phần Kỹ thuật. SV đăng ký Cảnh quan: liên hệ BM Cảnh quan (P411.A1) SV đăng ký VLKT: liên hệContinue reading “KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 – ĐATN ĐỢT 3”