KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐATN ĐỢT 4

Thời gian: 15h30, thứ Năm, ngày 11/5/2017

Địa điểm: Phòng 509.A1.

Danh sách phân công.

Nội dung kiểm tra:

+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết   (5 điểm)

+ Bản đồ vị trí                       (2 điểm)

+ Bản đồ hiện trạng khu đất (3 điểm)   

Yêu cầu sinh viên đến đúng giờ. Sinh viên không đến kiểm tra 0 điểm

Advertisement

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 – ĐATN ĐỢT 3

Những sinh viên đã đăng ký phần Kỹ thuật, liên hệ với các bộ môn để biết thầy hướng dẫn.

  • SV đăng ký phần Nội thất: Thầy hướng dẫn phần Kiến trúc kiêm hướng dẫn phần Kỹ thuật.
  • SV đăng ký Cảnh quan: liên hệ BM Cảnh quan (P411.A1)
  • SV đăng ký VLKT: liên hệ BM Kiến trúc Môi trường (P504.A1)

Lịch kiểm tra tiến độ lần 3 

Thời gian: 14h00, thứ Năm, 11/5/2017

Địa điểm: Phòng 509.A1.

Danh sách phân công.

Nội dung kiểm tra:

Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm:

+  Phần Kiến trúc        (8,5 điểm)

+ Phần Kỹ thuật           (1,5 điểm)

Yêu cầu sinh viên đến đầy đủ và đúng giờ. Sinh viên không đến kiểm tra 0 điểm.