KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐATN ĐỢT 4

Kết quả kiểm tra tiến độ đợt 1  Lịch kiểm tra tiến độ đợt 2 Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 31/5/2017 Địa điểm: P509.A1. Nội dung kiểm tra: Đăng ký phần kỹ thuật: Nội thất, cảnh quan, VLKT. Phân tích, đánh giá hiện trạng (2 điểm) Phân tích ý tưởng thiết kế (3 điểm) Tổng mặtContinue reading “KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐATN ĐỢT 4”

Advertisement