ĐIỂM HỌC KỲ II

Những lớp có điểm đề nghị lớp trưởng lên VPBM lấy bài về để các bạn đối chiếu. Trường hợp sai sót, các bạn lên phòng 509.A1 vào các buổi sáng để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm của những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các Thầy/Cô. I. ĐiểmContinue reading “ĐIỂM HỌC KỲ II”

Advertisement